Aleksa SlusarchiPolina KnyazevaOlga Naytaria GorlachukOlga Chevskaya as Madame Butterfly